I-IORI ibonelela ngolwazi oluhlaziyiweyo noluchanekileyo ngokubhekisele kumathambo kunye nonyango oludibeneyo lokunceda abaguli kunye noogqirha benze izigqibo ezifanelekileyo

imenyu