I-IORI ibonelela ngolwazi oluhlaziyiweyo noluchanekileyo ngokubhekisele kwisiphene kunye nonyango lwamathambo lwabantwana ukunceda abaguli kunye noogqirha benze izigqibo ezifanelekileyo

imenyu